Význam jednotlivých čaker

Význam jednotlivých čaker

Aby bylo lidské tělo zdravé, je třeba, aby jeho čakry byly v rovnováze, správně fungovaly a přijímaly bioenergii. Slovo čakra pochází ze sanskrtu (jeden z nejstarších známých jazyků) a v překladu znamená kruh nebo kolo. Čakry jsou podle hinduismu energetická centra člověka nacházející se podél vertikální osy těla. Dělíme je na hlavní a vedlejší. Jsou spojeny hlavními meridiány (soustava drah, jimiž proudí energie uvnitř těla). Důležitých je sedm hlavních čaker a sedm párů vedlejších čaker.

Čakry se podobají trychtýřovitým květním kalichům (často připodobňovány lotosovým květům), které se neustále točí v podobě víru. To způsobuje, že potřebná okolní energie je vtahována dovnitř a ta nevhodná zase vyfukována ven. Většinou se čakry otáčejí doprava a jejich průměrná velikost je u zdravého jedince 10-15 cm. Každé čakře je přiřazena jedna odpovídající barva.

Poruchy, blokády a různé deformace v činnosti čaker se projevují jako nemoci, špatné mezilidské vztahy nebo těžké životní situace. Pokud jsou všechny čakry, odblokované, vyčištěné a v harmonii, je harmonický i život člověka.

ROZDĚLENÍ ČAKER:

  • 1. čakra – Kořenová, Základní, v sanskrtu Muladhara (Muladára)
  • 2. čakra – Sexuální, Křížová, v sanskrtu Swadhisthana (Svadištána)
  • 3. čakra – Solar plexus, v sanskrtu Manipura (Manipúra)
  • 4. čakra - Srdeční, v sanskrtu Anahata (Anaáta)
  • 5. čakra – Krční, v sanskrtu Vishuddha (Višuda)
  • 6. čakra – Třetí oko, Čelní, v sanskrtu Ajna (Adžna)
  • 7. čakra – Korunní, Temenní, v sanskrtu Sahasrara (Saásrara)

Toto je základní rozdělení, o významu jednotlivých čaker si povíme příště.